Tag: networking

Jakub Nowak – Globalne usieciowienie aktywizmu: nowe media a rozwój nowych ruchów społecznych

Abstrakt Celem tekstu jest odpowiedź na pytanie, jakie są kierunki i dynamika procesu, nazwanego przez autora artykułu globalnym (transnarodowym) usieciowieniem aktywizmu, a także jaki udział w owym procesie ma czynnik technologiczny – nowe media będące materialną infrastrukturą i jednocześnie przestrzenią…