Tag: New Wave

Tomasz Żaglewski – Autor „rozproszony”? Pytanie o kategorię twórcy

Abstrakt: W artykule podjęta zostaje próba wyodrębnienia kategorii „autora” w odniesieniu do współczesnych seriali telewizyjnych – tzw. quality series. Wychodząc od klasycznych definicji filmoznawczych, autor stara się prześledzić stosowalność owych kategorii nie tylko w stosunku do samych tekstów serialowych, ale…