Tag: Piotr Witek

Dorota Skotarczak – Film i media audiowizualne w refleksji polskich historyków

Abstrakt Artykuł prezentuje historię i stan polskich badań nad możliwością wykorzystania filmu w warsztacie badawczym historyka. Dzieli się on na trzy części. W pierwszej zaprezentowano początkowy okres badań do lat osiemdziesiątych XX w. Przedstawiono tu głównie dyskusje, jaka toczyła się…

Piotr Witek – Spiskowa interpretacja dziejów jako narracyjna gra kulturowa

„Kultura i Historia” nr 2/2002 Piotr Witek Spiskowa interpretacja dziejów jako narracyjna gra kulturowa Z pewnością wiele osób, miłośników literatury pięknej/naukowej doświadczyło przeżyć związanych, z obcowaniem z tekstem. Niejednokrotnie czytane przez nas dzieła (różne), na gruncie standardowej matrycy subkulturowej, wywołują…

Piotr Witek – Metafory spiskowej interpretacji dziejów – czyli czym właściwie jest spisek

KiH nr 1/2001 Piotr Witek Metafory spiskowej interpretacji dziejów – czyli czym właściwie jest spisek [1] Praca niniejsza może wydawać się kontrowersyjna i to podwójnie. Po pierwsze dotyczy ona kategorii SPISKU, a co za tym idzie spiskowej interpretacji dziejów czyli…