Tag: Polityka

Rafał Zygmunt – Kulturowo-polityczny charakter amerykańskiej prezydentury a rola mediów

1. Kulturowo-polityczne  usytuowanie prezydenta w systemie władzy. Systemy polityczne we współczesnych demokracjach dążą do osiągnięcia pewnego konsensusu umożliwiającego sprawne ich funkcjonowanie, a opartego na wartościach kulturowych wspólnych wszystkim uczestnikom dyskursu politycznego. Pomimo że USA jest jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo…

Łukasz Pomiankiewicz – „Prywatyzując Polskę” Elizabeth Dunn – recenzja

Łukasz Pomiankiewicz „Prywatyzując Polskę” Elizabeth Dunn – recenzja Streszczenie głównych wątków. Wnioski. „Prywatyzując Polskę” to książka o tym, jak w Polsce zmieniała się rzeczywistość ustrojowa oraz o tym, jak owe zmiany wpłynęły na przekształcenia w stosunkach pracy oraz w mentalności…

Radosław Bomba – „John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody” – recenzja

Kultura i Historia numer 8/2005 Radosław Bomba John Storey „Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody”, przekład i redakcja Janusz Barański, WUJ, Kraków 2003, ss.153 – recenzja John Storey w swojej książce prezentuje najistotniejsze zagadnienia dotyczące badań kultury…