Tag: Polska

Edyta Lechwar-Wierzbicka – Przenikanie się kultury i historii Polaków i Belgów w XI-XVII wieku

Abstrakt: Od samego początku kształtowania się związków polsko-belgijskich, czyli od XI wieku, relacje te miały charakter przyjazny i wielopoziomowy – obejmowały kulturę, naukę, handel, z czasem również  politykę. W dużym stopniu wpływały one na kontakty Polski z zachodnią częścią Europy.…

Seweryn Leszczyński – Procesy o czary w Polsce u schyłku XVI i w XVII w.

Abstrakt: Autor prezentuje w krótkim zarysie problematykę procesów o czary w dawnej Rzeczpospolitej u schyłku XVI wieku i na przestrzeni wieku XVII. Na podstawie protokołów z ksiąg miejskich oraz kroniki miasta Żywca stara się odpowiedzieć na pytanie czym kierowały się…

Andrzej Adamski – Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian

Andrzej Adamski Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian Streszczenie: Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera analizę specyfiki internetu jako medium oraz fenomenu cyberprzestrzeni i różnych propozycji rozwiązań prawnych w tym zakresie. Część druga…