Tag: Prawo

Marta Żakowska – Stosunek do prawa we współczesnej Rosji jako przyczynek do refleksji nad demokracją typu zachodniego

Inspiracją do napisania tego artykułu stały się dwa wydarzenia. Pierwsze z nich miało miejsce latem 2006 roku w moskiewskim metrze. Prowadzenie tam handlu „obnośnego” jest zarówno zabronione, jak i powszechnie praktykowane. Otóż byłam świadkiem, jak do wagonu, w którym jakiś…

Małgorzata Śliwka, Sprawiedliwość społeczna jako klauzula generalna na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Małgorzata Śliwka Sprawiedliwość społeczna jako klauzula generalna na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku zawiera dużą liczbę odesłań ocennych. W rozdziale I Konstytucji (“Rzeczpospolita”), wśród klauzul odwołujących sie do takich kryteriów, jak: “dobro wspólne”, “dobro człowieka”,…

Andrzej Adamski – Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian

Andrzej Adamski Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian Streszczenie: Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera analizę specyfiki internetu jako medium oraz fenomenu cyberprzestrzeni i różnych propozycji rozwiązań prawnych w tym zakresie. Część druga…