Tag: Psycho-ewolucyjne determinanty zewnątrz-sterowności jednostki

Tomasz Kozłowski – Psycho-ewolucyjne determinanty zewnątrz-sterowności jednostki

Abstrakt Główną tezą artykułu jest założenie, że kategorie wewnątrz- i zewnątrz-sterowności, wprowadzone niegdyś i spopularyzowane przez Davida Riesmana znajdują swoje częściowe uzasadnienie w koncepcjach psychologii ewolucyjnej. Nauka ta, posługując się pojęciem teorii umysłu, jako jednej z podstawowych wrodzonych zdolności psycho-społecznych…