Tag: Ruch społeczny

Katarzyna Tempczyk – Esperantyzm: od ruchu społecznego do diaspory językowej

Język, który miał za zadanie podbić świat, stworzył swój własny świat.* Abstrakt Pojęcie esperantysty zostało zdefiniowane po raz pierwszy podczas uchwalonej w czasie I Międzynarodowego Kongresu Esperantystów w 1905 roku tzw. Deklaracji Bulońskiej, jako każdego, kto zna język esperanto, niezależnie…

Jakub Nowak – Globalne usieciowienie aktywizmu: nowe media a rozwój nowych ruchów społecznych

Abstrakt Celem tekstu jest odpowiedź na pytanie, jakie są kierunki i dynamika procesu, nazwanego przez autora artykułu globalnym (transnarodowym) usieciowieniem aktywizmu, a także jaki udział w owym procesie ma czynnik technologiczny – nowe media będące materialną infrastrukturą i jednocześnie przestrzenią…