Tag: tourism

Karol Trojan – Zainteresowanie turystów kulturą grup etnograficznych, etnicznych i mniejszości narodowych na podstawie analizy frekwencji odwiedzin małopolskich parków etnograficznych w latach 2006 – 2008

Abstrakt Niniejsza publikacja ukazuje województwo małopolskie jako region aktywności etnoturystów, czyli osób zainteresowanych turystyką etnograficzną, etniczną oraz mniejszości narodowych. Potwierdza ona również zasadność istnienia obiektów określanych mianem parków etnograficznych. Narzędziem, którym autor posłużył się w realizacji wspomnianego celu, była analiza…