Tag: Wojciech Kruszelnicki

Wojciech Kruszelnicki – Hermeneutyczne kierunki refleksji nad osobą badacza „w terenie”

Abstrakt W moim artykule analizuję szereg zagadnień natury epistemologicznej i etyczno-politycznej, dotyczących postaci badacza-etnografa. Pogłębiając polską recepcję problemu badacza w terenie (the self in fieldwork), pokazuję z perspektywy epistemologicznej, jak wiele indywidualnych czynników warunkuje, a zarazem ogranicza, antropologiczne poznawanie obcych…

Wojciech Kruszelnicki – Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji

Wojciech Kruszelnicki Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji Abstrakt Celem tego eseju jest zwrócenie uwagi na problem historyczności wiedzy antropologicznej. Spojrzenie na antropologię jako na produkt historii kolonializmu dostarcza argumentu dla twierdzenia, iż jednym z podstawowych uwarunkowań, a…

Wojciech Kruszelnicki – Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej

Kultura i Historia nr 16/2009 Wojciech Kruszelnicki Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej Abstract The aim of my paper is to show the development of Clifford Geertz’s theory of culture and his methodology of “thick” description from its foundational…