„Kultura i Historia” nr 17/2010

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

“Kultura i Historia” nr 17/2010

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Andrzej Adamski
Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian

Iwona Biernat
Predyspozycje twórcze a potrzeby psychiczne dorastających internautów

Beata Bryś
Rozwój dolnośląskiej prasy i kinematografii po II wojnie światowej jako przykład kultury masowej

Filip Cyganik
Wpływ Platona na koncepcję velajat-e faqih Ajatollaha Ruhollaha Musawiego Chomeiniego

Agnieszka Fedorowicz
Ludobójstwo ofiar w niemieckich obozach koncentracyjnych. Próba klasyfikacji

Aleksandra Jankowska
Oblicza konsumpcjonizmu: „stylotwórcze” portale internetowe

Bogumiła Kempińska-Mirosławska
Likantropia – mity i fakty

Marcela Kościańczuk
Postacie biblijne w świecie bez Boga, czyli o człowieku który stara się zająć miejsce Jezusa w prozie J.M. Coetzeego

Wojciech Kruszelnicki
Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji

Krzysztof Księski
Dystopijna wizja przyszłej Europy w powieści „Requiem dla Europy” Pawła Kempczyńskiego

Janusz Myszczyszyn
Koleje żelazne, jako istotny element procesu wstępnej industrializacji państw niemieckich

Nina Nowara
O „wznoszeniu tajemniczego duchowego matriarchatu” . Koncepcja macierzyństwa w utworach prozatorskich Iny Seidel

Andrzej Radomski
Kulturoznawstwo wobec wyzwań ‘Inteligentnej Rzeczywistośći’

Paulina Rychlewska
Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania mieszkańców warszawskiego Młynowa i podwarszawskiego Pomiechówka

Agnieszka Smaga
Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem – aspekt etniczny i antropologiczny

Wojciech Górczyk
Ślady recepcji legend arturiańskich w heraldyce Piastów czerskich i kronikach polskich.

Zambrzycka Marta
Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka “Dom na wzgórzu”

Wywiady/ Intervievs

„Za swój zawodowy obowiązek uważam łamanie stereotypów” – z Wojciechem Jagielskim rozmawia Jacek Żuk

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Krzysztof Księski
Między projektem a jego realizacją. Recenzja „Leksykonu fantastyki”

Łukasz Pomiankiewicz
„Prywatyzując Polskę” Elizabeth Dunn – recenzja

Kronika / Chronicle

Ewa Pogorzała
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Języki i kultury w kontakcie – dawniej i dziś, 26 – 28 marca 2009 r.

Agnieszka Skrobas
Filozofia słowiańska – wychowanie dla przyszłości. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, pod naukowym kierownictwem prof. zw. dr hab. Wojciecha Słomskiego.