Tag: Karolina Albińska

Karolina Albińska – „Teatr do słuchania”, „literatura do grania”, „kino dla ucha”? – o rodowodzie gatunkowym słuchowiska radiowego

Abstrakt: Głównym celem niniejszego tekstu  jest pokazanie długiej drogi, którą  musiało przebyć słuchowisko – niegdyś sztandarowy gatunek radiowy – zanim uzyskało swą tożsamościową niezależność. Artykuł opisuje zależności między artystyczną twórczością radiową a pokrewnymi formami sztuki takimi jak literatura, kino oraz…

Karolina Albińska – Atrakcyjność słuchowiska w oczach współczesnego radiosłuchacza

Abstrakt Niniejszy artykuł jest empiryczną analizą procesu transformacji hierarchii środków masowego przekazu i zmiany istotności różnych typów programów w erze konwergencji mediów. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów dziennikarstwa w 2009 r. pozwoliły autorce pracy zbadać zwłaszcza słuchowisko – rozumiane jako…