Tag: new media

Andrzej Radomski: I Ty możesz zostać badaczem – czyli jak współczesne technologie ICT zmieniły praktykę naukową

Abstract In the modern world ICT plays a very important role . New technology has changed many aspects of life .ICTs have also changed scientific practice . There are new models of doing science. Science can now be grown outside…

Jakub Nowak – Globalne usieciowienie aktywizmu: nowe media a rozwój nowych ruchów społecznych

Abstrakt Celem tekstu jest odpowiedź na pytanie, jakie są kierunki i dynamika procesu, nazwanego przez autora artykułu globalnym (transnarodowym) usieciowieniem aktywizmu, a także jaki udział w owym procesie ma czynnik technologiczny – nowe media będące materialną infrastrukturą i jednocześnie przestrzenią…

Tomasz Żaglewski – Autor „rozproszony”? Pytanie o kategorię twórcy

Abstrakt: W artykule podjęta zostaje próba wyodrębnienia kategorii „autora” w odniesieniu do współczesnych seriali telewizyjnych – tzw. quality series. Wychodząc od klasycznych definicji filmoznawczych, autor stara się prześledzić stosowalność owych kategorii nie tylko w stosunku do samych tekstów serialowych, ale…