Tag: Nowe media

Łukasz Pomiankiewicz: Nowe media jako narzędzie zmiany społecznej na przykładzie Arabskiej Wiosny. Perspektywa morfogenetyczna

Abstrakt: Tematem prezentowanego tekstu jest wpływ mediów społecznościowych oraz nowych mediów na wydarzenia „Arabskiej Wiosny”. Autor tekstu skupia się przede wszystkim na wskazaniu podstawowych przyczyn tych wydarzeń oraz zakresu roli mediów w ich przeprowadzeniu. Autor krytycznie odnosi się do głosów…

Magdalena Ratajczak: Nowe media – nowe tożsamości?

Abstrakt: Artykuł jest próbą nakreślenia zmian w komunikowaniu społeczności etnicznych, wynikających z korzystania z nowych mediów. Autorka uznaje, że Internet jest alternatywnym narzędziem komunikowania dla tych grup wobec trudności w dostępie do tradycyjnych mediów. Internet wspomaga dziś tworzenie „nowych” tożsamości…

Ewelina Twardoch: Losy języka/tekstu i obrazu w nowych mediach – w stronę nowej kultury

Abstarkt: Celem tekstu jest próba przyjrzenia się przemianom, jakim uległ język i obraz w związku z rozwojem nowych mediów. Autorka skupia się przede wszystkim na relacji między językiem i obrazem, jej roli w kulturze. Odwołując się do rozważań licznych teoretyków…