Tag: Polish Youth Union

Joanna Król – Przejawy kultury organizacyjnej Związku Młodzieży Polskiej (1948 – 1957) – wybrane aspekty

Abstrakt Związek  Młodzieży  Polskiej  dysponował  określoną  kulturą  organizacyjną, która  nie  tylko  określała  jego  istotę, ale  też  decydowała  o  poziomie  spójności  grupy. Składnikami  kultury  organizacyjnej  ZMP  były  m.in. symbole, rytuały, mity  oraz  relacje  wewnątrzgrupowe. Świat  symboli  ZMP (sztandar, znaczek, legitymacja, hasła)…