Tag: późna nowoczesność

Anna Kapusta: From an eco-fairy tale to an environmentally friendly lifestyle. An eco-friendly reading project by Agnieszka Marzęcka

Uniwersytet Jagielloński Abstrakt: Artykuł poświęcony jest fenomenowi ekokrytki literackiej w perspektywie nowego gatunku polskiej ekobaśni. Opowieść o ekologicznym stylu życia (metaforze ekologii ludzkiej biografii) została przedstawiona w oparciu o nowoczesną ekobaśń autorstwa Agnieszki Marzęckiej zatytułowaną Zwyciestwo Króla Czystości. Abstract:  …

Anna Kapusta – Żałobne cybermacierzyństwo – przypadek „mam Aniołków”

Abstrakt Artykuł poświęcony został zjawisku paradoksalnego cybermacierzyństwa, macierzyństwa doświadczanego przez kobiety po biologicznym poronieniu i kontynuowanego przez nie w przestrzeni Internetu (blogi poronieniowe). Głównym problemem badawczym stała się charakterystyka językowego wymiaru kobiecej cyberżałoby, do którego (przez same „Mamy Aniołków”) redukowany…