Tag: radio

Agnieszka Barczyk – Bohater głosem kreowany, czyli o specyfice aktorstwa radiowego

Abstrakt: Przedmiotem zainteresowania artykułu jest aktorstwo radiowe. W dalszym ciągu pozostaje ono dziedziną nieopracowaną teoretycznie. Tłumacząc pojęcie aktora radiowego, autorka odnosi się do aktorstwa filmowego, które posiada zarówno podobne, jak i różne aspekty. Artykuł traktuje o specyfice aktorstwa radiowego, skupiając…

Katarzyna Rodek – Publiczne wymiary eteru. Radio jako narzędzie publicznej komunikacji

Abstrakt: Tekst zwraca uwagę na postrzeganie eteru i fal radiowych, jako części przestrzeni publicznej, wylicza podobieństwa i specyfikę tej materii. W artykule zastały opisane także trzy przykłady nietypowych projektów, które wykorzystały nietypowe możliwości radia. Pierwszy z nich, autorstwa artystki Andrei…

Karolina Albińska – Atrakcyjność słuchowiska w oczach współczesnego radiosłuchacza

Abstrakt Niniejszy artykuł jest empiryczną analizą procesu transformacji hierarchii środków masowego przekazu i zmiany istotności różnych typów programów w erze konwergencji mediów. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów dziennikarstwa w 2009 r. pozwoliły autorce pracy zbadać zwłaszcza słuchowisko – rozumiane jako…