Tag: Recenzja

Krzysztof Karczewski – Recenzja: Paweł Brudek „Afryka Wschodnia 1914 – 1918″

W polskiej historiografii tematy związane z afrykańskimi frontami I Wojny Światowej, a w zasadzie z wszystkimi pozaeuropejskimi, cieszą się słabą popularnością i pojawiają się tylko w monografiach poświęconych całemu konfliktowi[1]. Pewnym światełkiem w tunelu i pierwszą pozycją traktującą o tym…

Lucyna Kostuch – Recenzja: Mary Beard “Pompeje. Życie rzymskiego miasta”

Pompeje to miasto szczególne – martwe i żywe jednocześnie. Swój charakter zawdzięcza wynalezionej w XIX wieku technice wypełniania gipsem pustych przestrzeni powstałych wskutek rozkładu materii. I w jakiejś mierze jest to miasto współczesne, ponieważ wojenne bombardowania spowodowały, że stanowi w…

Agnieszka Fedorowicz – Recenzja: Harald Welzer (współpraca Michaela Christ), Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, tł. pol. M. Kurkowska

W powszechnej opinii dominuje pogląd, iż sprawcy masowych mordów są jednostkami patologicznymi, w chorobliwy sposób czerpiącymi satysfakcję z dokonywania zbrodni. Tymczasem badania psychologiczne nazistów odpowiedzialnych za holocaust i analiza wspomnień sprawców masowych zbrodni dowodzą czegoś innego. Każdy człowiek, któremu przypisuje…