“Kultura i Historia” nr 22/2012

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 22/2012

Podróże pomiędzy historiami i kulturami

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Monika Bruszewska-Głombiowska
Homo Kucharz

Ewa Drygalska
Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, czyli historia związków międzyrasowych w Stanach Zjednoczonych

Wojciech Dutka
Podróże kulinarne Stanisława Koźmiana (1836-1922)

Zuzanna Dziuban
Oikofobia jako doświadczenie kulturowe

Kołodziński Karol
Ekwicki cursus honorum na przykładzie dwóch wybitnych dowódców cesarza Marka Aureliusza

Alicja Kędziora
The letters of Helena Modjeska and Sir Henry Irving

Jacek Kubera
Dominacja klasy mieszczańskiej i nierówności społeczne w Paryżu w latach 1870-1929

Edyta Lechwar-Wierzbicka
Przenikanie się kultury i historii Polaków i Belgów w XI-XVII wieku

Piotr Małecki
87 tysięcy widzów i 108 tysięcy wypalonych papierosów, czyli jak bawił Polaków Chór Aleksandrowa w 1946 roku

Mirella Makurat
Uchodźstwo Macedończyków z Grecji – „wielka historia” a „mała herstoria”

Joanna Mormul
Chilijski „11 września”: rewolucja w wolności Eduardo Freia, chilijska droga do socjalizmu Salvadora Allende i zmierzch demokracji

Elżbieta Olzacka
Kulturowy wymiar zjawiska wojny –zakres badań i doniosłość

Dominika Polkowska
Droga kobiet do polityki – porównanie międzynarodowe

Anna Sikorska
Podróż przez historię w Drżącym ciele reż. Pedra Almodóvara

Katarzyna Tempczyk
Esperantyzm: od ruchu społecznego do diaspory językowej

Monika Wnuczek
Rewolucja islamska w Iranie – początki państwa teokratycznego

Marta Zambrzycka
Stereotypowe wizerunki Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim

Konteksty

Agnieszka Barczyk
Bohater głosem kreowany, czyli o specyfice aktorstwa radiowego

Małgorzata Janowska
Narracje apokryficzne jako forma diagnozy religijności współczesnej

Krzystof Jurek
Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków

Mariusz Kardas, Ewelina Herbasz
Katolicka Nauka Społeczna w nauczaniu Kościoła na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki

Adam Kubiak
W stronę głodu

Janusz Myszczyszyn
Znaczenie polityki Infant Industry w warunkach wczesnego rozwoju gospodarczego na przykładzie Niemiec

Filip Nalaskowski, Mirosław Zientarski
7 grzechów głównych konferencji

Łukasz Skoczylas
Kryzys męskości. Ujęcia teoretyczne

Dorota Skotarczak
Film i media audiowizualne w refleksji polskich historyków

Piotr Tafiłowski
Turcica w Gesamtkatalog der Wiegendrucke

Jakub Trzebiatowski
Klasyczne koncepcje socjalizacji. Socjologia wobec fenomenu „stawania się” osobowości

Elżbieta Winiecka
Podmiot nowoczesny między wolą i pragnieniem. Szkic z dziejów dwóch wizji antropologicznych

Tomasz Żaglewski
Eros medialnie zapośredniczony. Przypadek Videodrome, Crash i eXistenZ Davida Cronenberga

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Agnieszka Jęczeń
Recenzja: Agnieszka Ogonowska, Twórcze metafory medialne

Kronika / Chronicle

Radosław Bomba
W stronę uniwesytetu 2.0 – refleksje po konferencji Nauka 2.0: więcej niż Internet