„Kultura i Historia” nr 20/2011 – Kulturowe aspekty ciała, cielesności i płci

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

“Kultura i Historia” nr 20/2011

Kulturowe aspekty ciała, cielesności i płci

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Maria Adamczyk
Konformizm czy bunt? Analiza fenomenu anoreksji z perspektywy badań nad płcią kulturową

Urszula Chowaniec
Ciało jako sytuacja. Kultura i płeć w kontekście socjologii Pierre’a Bourdieu

Ewa Hyży
Praktyki ingerencji w ciała kobiet i dzieci w krajach kultury zachodniej i kultur afrykańskich. Autonomia i demokracja w feministycznej optyce

Marzenna Jakubczak
Natura i Bogini. Ekofeministyczna rewizja mitów według Mariji Gimbutas

Mariusz Kałczewiak
Examining identities of Jewish Latinas. How femininity, Jewishness and latinidad are interwoven?

Alicja Klimczak
Środki znieczulające – od opium do hipnozy

Bogumiła Kempińska-Mirosławska
Morgellons dawniej i dziś – choroba ciała czy urojenia?

Jakub Kościółek
Pornografizacja tabu w Izraelu w latach 50-tych i 60-tych XX wieku

Dorota Majka-Rostek
Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego

Agata Rosochacka
Protetyczna propozycja. Ciało, doświadczenie, podmiot

Karolina Sikorska
Wyobraźnia zamieszkana przez wampiry. O kilku aspektach rzeczywistości i reprezentacji w wybranych współczesnych serialach telewizyjnych

Volga Yerafeyenka
ZSRR. Seks, którego nie było

Janina M. Zabielska
Kobiety, mężczyźni, równość?

Agnieszka Żok
Jedno ciało, jedna płeć, jedna miłość…

Konteksty

Arkadiusz Dudziak
Socio-cultural Changes as an Objective in Audiovisual Social Advertising. Anthropological and Axiological Aspects of Persuasive Strategies

Ilona Godlewska
Między literaturą a dziennikarstwem. O twórczości Wojciecha Tochmana

Paulina Klimańska
Pierwszy krzyk nagiej duszy, czyli narodziny polskiego malarstwa ekspresjonistycznego: próba zdefiniowania, artyści i główna tematyka dzieł

Monika Pawłowska
Zmiana w obiektywie pedagogiki emancypacyjnej

Ewa Pokorska
Design postmodernizmu na przykładzie twórczości mediolańskiej grupy Memphis

Dominika Skiba
„Dziwne to szaleństwo, ten pęd, aby zawsze spać w obcym łóżku”. Paryskie ordo vagorum – próba definicji i charakterystyki

Grzegorz D. Stunża
Pedagogiczna luka uczestnictwa. Edukacja medialna studentów na przykładzie serwisu www.edukatormedialny.pl

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Grażyna M. Giersztyn
Recenzja: Bruno Latour, Splatając na nowo to co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci