„Kultura i Historia” nr 16/2009

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

“Kultura i Historia” nr 16/2009

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Magdalena Dąbrowska
Konwersi w Zakonie Cystersów. Uprzywilejowani czy ciemiężeni?

Wojciech Górczyk
Elfy – Istoty fantastyczne w mitologii nordyckiej

Maja Koza-Granosz
Analiza pojęcia sacrum w sytuacji współczesnej sekularyzacji

Katarzyna Kozłowska
Socjologiczny wizerunek człowieka ruchomego na przykładzie sztuki performance

Wojciech Kruszelnicki
Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej

Dorota Majka-Rostek
Indywidualizm jako źródło współczesnych przemian rodziny

Mirosław Matyja
System polityczny Szwajcarii: federalizm i demokracja bezpośrednia

Adriana Molenda
Granice języka a problem niewyrażalności

Adriana Molenda
Hierarchie a holarchie na celowniku postmoderny

Janusz Myszczyszyn
Rola koksu i żelaza w industrializacji świata

Janusz Myszczyszyn
Wpływ maszyny parowej na rozwój gospodarczy świata w XIX i XX w.

Adam Pomieciński
Lokalne wymiary globalizacji

Marcin Radwan
Przyszłość przeszłości obrazowej. Wokół teorii visual history Roberta A. Rosenstone’a

Paulina Rychlewska
Różnice w pamięci zbiorowej mieszkańców warszawskiego Młynowa i podwarszawskiego Pomiechówka

Jerzy Stachowicz
Wizje przyszłości w polskiej międzywojennej literaturze SF

Agnieszka Ziętek
Filozofia wobec 9/11. Jacques Derrida i Jurgen Habermas o terroryzmie

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Milena Gucma
„Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie”. Pod redakcją Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak-Walczak. Tom 4 – RECENZJA

Marcin Gumiński
Sport i budowanie tożsamości grupowej. Uwagi na marginesie pracy W.J. Burszty i W. Kuligowskiego: „Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie”

Kronika / Chronicle

Agnieszka Skrobas
Filozofia słowiańska – wychowanie dla przyszłości – Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej