“Kultura i Historia” nr 25/2014

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 25/2014

Recenzenci numeru:
dr Magdalena Dąbrowska
dr Grzegorz Stunża

Nowe wizje historiografii

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Denys Gornichar
Dwie twarze ukraińskiego kryzysu. Euromajdan w amerykańskim i rosyjskim dyskursie prasowym.

Magdalena Górecka
Nieodparta pokusa spekulacji, czyli o fenomenie historiografii kontrfaktycznej

Rafał Ilnicki
Historiografia cyberkultury – od badania przeszłości do algorytmicznej analityki czasu rzeczywistego

Mira Marcinów
Zwrot historyczny w badaniach nad psychopatologią – (nie)nowe perspektywy w historiografii psychiatrycznej

Agata Rybińska
Księgi pamięci – źródła wciąż niewykorzystane. Przykład Sefer Przytyk

Marta Smolen-Sidyk
„Digistoria” (interdyscyplinarny, interaktywny, polisensoryczny projekt edukacyjny

Rafał Stobiecki
Jakiej historii historiografii nam potrzeba ?

Mateusz Zimnoch
Przednowoczesny obraz świata w ponowoczesnej historiografii Nowe Królestwo Grenady Adama Elbanowskiego wobec zagadnienia faktu i fikcji

Tomasz Wiśniewski
Rzeczywiste, ponieważ wytworzone. Pojęcie „faktyszu” Bruno Latoura i jego przydatność w refleksji nad historią

Konteksty/Contexts

Michalina Lubaszewska
Modrzejewska i świat reklamy

Recenzje / Noty/ Reviews

Karol Kłodziński

Prawie kompleksowe opracowanie biogramów badaczy starożytności (o książce: Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon)