“Kultura i Historia” nr 27/2015

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 27/2015

Współczesne nurty badań w antropologii nowych mediów

Recenzenci numeru:
prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo) (Uniwersytet Jagielloński)
dr Magdalena Kamińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Magdalena Dąbrowska
Tożsamości on-line uczestników wystaw psów rasowych. Netnograficzna analiza zdjęć profilowych w portalu społecznościowym Facebook

Sonia Fizek
Od Pacmana do Lary Croft. Jak badać postać w grach wideo?

Marta Habdas
Maszyny, komputery, drukarki – „nowe media” jako „medialne narzędzia”

Aneta Kierczewska
Tożsamość jednostki w dobie nowoczesnych technologii komunikowania. Współczesne media i ich wpływ na afirmacje własnego “ja”

Jarosław Kopeć
Z notesem wśród nie-ludzi. Propozycja dla antropologii kultury cyfrowej

Małgorzata Kowalewska
Miłość na bogato. Dekodowanie przyjemności z „serialu dla hejterów”

Łukasz Mirocha
Kulturowe znaczenie błędu komputacyjnego (glitch) w mediach wizualnych – postcyfrowa perspektywa software studies

Marta Smoleń-Sidyk
Storytelling medialnie zapośredniczony jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnej rzeczywistości

Maciej Stasiowski
Przetopić chrom Przywracanie poprzedniej wersji systemu. Post-humanistyczna ®ewolucja w nowym kinie science-fiction

Grzegorz Zyzik
Cyfrowi chuligani. Gracze i zjawisko griefingu

Konteksty/Contexts

Ewelina Wioletta Klimczak
Polka Obywatelka Kobiety w polityce II Rzeczypospolitej w świetle „Bluszcza” (1921–39)

Recenzje / Noty/ Reviews

Wojciech Jaracz
W poszukiwaniu internetowego dowcipu. Russell Frank, Newslore: Contemporary Folklore on the Internet,Jackson2011

Sylwia Papier
Kto zabił Lukrecję? O najnowszej książce wydawnictwa Ha!art Piksel Zdrój

Andrzej Radomski
Historiografia w okresie transformacji. Kilka uwag na marginesie monografii: Historia Wizualna

Agata Rybińska
Yosef Hayim Yerushalmi, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć – próba recenzji

Diana Wasilewska
Biała plama na mapie świata. O „Abchazji” Wojciecha Góreckiego