“Kultura i Historia” nr 20/2011 – Oblicza historii

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 20/2011

Oblicza historii

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Dominika Czarnecka
„Ostatnie starcie Estończyków z żołnierzem Armii Radzieckiej” – czyli o kulisach sporu wokół Pomnika Wyzwolicieli Tallina 1991 – 2007

Łukasz Kamieński
Wojna secesyjna, medycyna, opiaty i „żołnierska choroba”

Marcin Kępiński
Widziane oczyma przegranych. Relacje z frontu wschodniego 1941 – 45

Seweryn Leszczyński
Lęk przed Bogiem, śmiercią i Szatanem w dawnej Rzeczpospolitej (XV – XVIII w.)

Seweryn Leszczyński
Procesy o czary w Polsce u schyłku XVI i w XVII w.

Agata Łuksza
Mała rewolucja, czyli chłopcy na barykadach w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku

Monika Milewska
Negatywizm historii w dziełach Mircei Eliadego

Janusz Myszczyszyn
Ewolucja polityki wolnego handlu w XIX w. za szczególnym uwzględnieniem gospodarki Niemiec

Roman Nowacki
The National Archive of Town and Land Records in Lvov in years 1879-1933

Katarzyna Nowak
Metodologia oral history

Dorota Osypiuk
Pamięć zbiorowa mieszkańców Kodnia o Kościele unickim

Agnieszka Pajączkowska
Zdjęcia identyfikacyjne w KL Auschwitz-Birkenau. Rekonstrukcja i interpretacja praktyk

Dorota Pauluk
W blasku ideałów i w cieniu codziennego życia – uniwersytet wczoraj, dziś i jutro

Paulina Rychlewska
Opis rozwoju gospodarczego Austrii od II Wojny Światowej do chwili obecnej

Paweł Stefanek
Kulisy przystąpienia Hiszpanii do wojny siedmioletniej 1756-1763

Rafał Stobiecki
Historia narodowa wobec historii imperialnej. Z dziejów polsko-rosyjskich sporów historiograficznych w XIX i XX wieku

Konteksty

Ewa Frączek
Jedność „w gąszczu liberalizmów”. Określona koncepcja natury człowieka jako podstawa myśli liberalnej

Barbara Janik
Nowe miasta? Miejskie transformacje a organizacja wielkich imprez na przykładzie Barcelony i Poznania

Kazimierz Krzysztofek
Zagłuszanie kultury masowej

Alicja Klimczak, Katarzyna Klimczak
Magia w medycynie

Emanuel Kulczycki
Kulturowo-obiektywne istnienie procesu komunikacji

Łukasz Pomiankiewicz
Istota piękna a społeczne relacje jego wytwarzania. Próba porównania estetycznego i socjologicznego podejścia do sztuki

Maria Rogińska
Człowiek „zdezintegrowany”: o rosyjskim chronotypie kryzysu

Maria Rogińska
Kiedy „Świat” się burzy: oblicza przestrzeni w opowieściach rosyjskich prawosławnych

Barbara Wiśniewska-Paź
Społeczeństwo szwajcarskie w procesie zmiany

Marta Żakowska
Stosunek do prawa we współczesnej Rosji jako przyczynek do refleksji nad demokracją typu zachodniego

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Krzysztof Karczewski
Recenzja: Paweł Brudek „Afryka Wschodnia 1914 – 1918″

Lucyna Kostuch
Recenzja: Mary Beard “Pompeje. Życie rzymskiego miasta”

Kronika / Chronicle

Karol Szejgiec
Sprawozdanie z konferencji (międzynarodowej, interdyscyplinarnej) Chevalerie et religiosité 6-7 listopada 2010, Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers

Dariusz Kałan
O węgierskich upokorzeniach

Alina Jamróz-Ligęza
Analiza komparatystyczna polityki kolonialnej Anglii i Hiszpanii w Nowym Świecie

Piotr Jakubowski
J.M. Coetzee: morfologia nieporozumienia (na przykładzie „Hańby”)

Dawid Głownia
Herosi kinematografii – początki japońskiego przemysłu filmowego

Iwona Dudzik
Sobiborskie Miejsce Pamięci po byłym Niemieckim Obozie Zagłady w Sobiborze – „wczoraj i dzisiaj”