„Kultura i Historia” nr 18/2010

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

“Kultura i Historia” nr 18/2010

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Karolina Albińska
Atrakcyjność słuchowiska w oczach współczesnego radiosłuchacza

Łukasz Burak
Ewolucja szkockiej tożsamości narodowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii

Agnieszka Caban
Koniec wędrówki – specyfika okresu osiedlania wędrownych Romów w Polsce po 1952 roku

Adam Głowacki
Choroba – fantazmat w XIX-wiecznej kulturze chłopskiej

Wojciech Górczyk
Demitologizacja i remitologizacja Graala w kulturze masowej XX w.

Marcin Gumiński
Geneza ponowoczesnych przygód z tożsamością

Hanna Jurkowska
Buciki Montezumy. Podbój Meksyku w rękopisie księżnej Izabeli Czartoryskiej

Dobrochna Kałwa
Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans

Jerzy Komorowski
Małżeństwo w galicyjskiej rodzinie ziemiańskiej w pierwszej dekadzie XX wieku jako wynik praktyk (społecznych) podtrzymujących lub niwelujących dystans społeczny na przykładzie aranżacji małżeństwa Ludwika Skibniewskiego i Felicji Dębickiej z 1905 roku

Marcela Kościańczuk
Choroba umysłowa a opór w kulturze

Jakub Kozłowski
Śmierć Kryspusa

Marcin Krawczyk
O prymacie sztuki nad filozofią. Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii

Beata Krocka
Przemiany obrzędowości rodzinnej w Księstwie Łowickim na przykładzie wesela

Natalia Mętrek
Miłość średniowiecznych dworów: en somme, assez immoral

Monika Milewska
Religious Aspects of the 20th Century Personality Cult

Janusz Myszczyszyn

Znaczenie Niemieckiego Związku Celnego w budowie jedności gospodarczej Niemiec

Małgorzata Śliwka
Sprawiedliwość społeczna jako klauzula generalna na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Marta Zambrzycka
„Głodomór” Franza Kafki i kulturowa kategoria widowisk śmierci

Jacek Żuk

Nowe pokolenie polskiego reportażu

Agata Zysiak
Historie w historii

Andrzej W. Nowak
Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym

Wywiady/ Intervievs

Podejmowanie wyzwań. Z Jerzym Beresiem (oraz Bettiną Bereś) rozmawia Natalia Kaliś

Z członkiem Międzyzakładowej Komisji Strajkowej w Szczecinie, wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Stanisławem Wądołowskim rozmawia Agnieszka Koźlarek

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Grażyna Giersztyn
Recenzja : Władza. Pokusy i zagrożenia”, red. Lee-Chai Annette Y,Bargh John A., przeł. Kacmajor Anna, Sulak Agata, Bianga Milena, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Kornelia Kończal
Recenzja: Exception made in Germany. O drogach i bezdrożach niemieckiego myślenia o historii (recenzja)


Andrzej Radosmski

Recenzja z: Jerome de Groot, Consuming History. Historians and heritage in contemporary popular culture, Routlege, 2009

Jerzy Sztachowicz
Recenzja: Maciej Wróblewski „Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy”, Wyd. UMK, Toruń 2008.

Katarzyna Staniuk
Recenzja: Tadeusz Morawski „Kobyła ma mały bok, czyli O polskich palindromach”

Janina M. Zabielska
Mike Davies „Planeta slumsów”, przeł. Katarzyna Bielińska, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.

Kronika / Chronicle

Radosław Bomba
Nauka w wirtualnych światach. Sprawozdanie z projektu „Nauka w Second Life”