“Kultura i Historia” nr 21/2012

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 21/2012

Recenzenci|Procedury recenzowania

Humanistyka cyfrowa

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Kazimierz Krzysztofek
BIG DATA SOCIETY. Technologie samozapisu i samopokazu: ku humanistyce cyfrowej

Katarzyna Górska
Kulturomiczny cul de sac? O nowym podejściu w naukach o kulturze

Rafał Ilnicki
Pirackie utopie jako projekt poszukiwania autonomii jednostki/wspólnoty w globalizującym się świecie

Rafał Ilnicki
Pisarz jako twórca narracyjnej warstwy gry przygodowej “I have no mouth, and I must scream” Harlana Ellisona

Karolina Izdebska, Maciej Kowalewski
Artysta i badacz w archiwum. Czy digitalizacja danych zawsze oznacza ich upublicznienie?

Magdalena Kamińska
Reach! Amatorski minimusical internetowy

Magdalena Kamińska
The virtual community utopia, reality or myth

Anna Kapusta
Żałobne cybermacierzyństwo-przypadek ‘mam Aniołków’

Hanna Kozak, Adam Stępień, Ihor Kozak
Three-dimension modeling in reconstruction of old woodem church in Ucraine

Krzysztof Księski
Dystopijna wizja świata bliskiego zasięgu. Cyberpunk jako złożone zjawisko kulturowe. Zarys zjawiska

Katarzyna Machtyl
Digitalizacja kultury. Jeana Baudrillarda diagnoza współczesności

Jędrzej Maliński
Przemysł pamięci, albo produkcj zdezindywiduowanej jednostki

Jakub Nowak
Globalne usieciowienie aktywizmu nowe media a rozwój nowych ruchów społecznych

Jarosław Przychoda
Cyfrowe barbarzyństwo czy cyfrowy konserwatyzm? – prawo autorskie w myśli Marka Helprina

Maciej Stasiowski
Defragmentacja tożsamości. Niepokój pokolenia Internetu w „Serial Experiments Lain” Ryutaro Nakamury

Magdalena Szpunar
Contemporary models of indexing and classifying the knowledge on the folksonomy and tagging example as mechanisms of the bottom-up indexing information

Wiktor Kołowiecki
Memy internetowe, jako nowy język internetu

Wojciech Pigla
Przestrzeń Internetu jako przestrzeń badawcza – etyczne aspekty obserwacji w ramach określonego typu serwisów Web 2.0

Wojciech Pigla
Webplemię – próba eksplikacji pojęcia

Konteksty

Albińska Karolina
„Teatr do słuchania”, „literatura do grania”, „kino dla ucha” – o rodowodzie gatunkowym słuchowiska radiowego

Małgorzta Bogunia-Bobrowska
Europa na przecięciu kultur – jednostka w europejskiej przestrzeni.”Kod nieznany” Michel Haneke i “Noi Albinoi” Dagur Kári

Monika Bruszewska – Głombiowska
Działalność księżnej krakowsko-sandomierskiej Kingi (1234-1292) jako przyczynek do dyskusji o roli kobiety w średniowieczu

Andrzej Frejlich
Ekspozycja – dylematy współczesnego muzeum

Lidia Kwiatkowska-Frejlich
Jerzego Radziwiłła kryteria oceny sztuki. Na podstawie jego dziennika podróży do Rzymu w 1575 r.

Radek Kossakowski
Dharma na Zachodzie – historia przenikania się kultur

Tomasz Kozłowski
Psych-ewolucyjne uwarunkowania zawnątrz-sterowności

Joanna Król
Przejawy kultury organizacyjnej Związku Młodzieży Polskiej (1948 – 1957) – wybrane aspekty

Wojciech Kruszelnicki
Hermeneutyczne kierunki refleksji nad osobą badacz “w terenie”

Katarzyna Rodek
Publiczne wymiary eteru. Radio jako narzędzie publicznej komunikacji

Wiesław Siedlarz
Rok czterech cesarzy

Tomasz Tokarz
Cisza w służbie PRL

Karol Trojan
Przestrzeń miejska, jako miejsce funkcjonowania romskiej mniejszości etnicznej – studium przypadku na przykładzie miasta Nowego Sącza

Karol Trojan

Zainteresowanie turystów kulturą grup etnograficznych, etnicznych i mniejszości narodowych na podstawie analizy frekwencji odwiedzin małopolskich  parków etnograficznych w latach 2006 – 2008

Wierucka Aleksandra
Ludzie spod samotnego dębu. Lokalna działalność kulturowa łotewskich Liwów

Magdalena Zegarlińska
The application of Mikhail Bakhtin’s concepts of dialogism, polyphony and heteroglossia in film analysis

Agata Zysiak, Wiktor Marzec
Polityczne oblicza przeciwhistorii – między partykularyzmem a uniwersalizmem

Tomasz Żaglewski
Autor „rozproszony”? Pytanie o kategorię twórcy współczesnego serialu telewizyjnego

Wywiady/ Intervievs

Stasi ist ein Trauma vieler Deutscher, von denen einige Schriftsteller sind“. Der Liedermacher und Schriftsteller Stephan Krawczyk im Gespräch mit Krzysztof Okoński

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Radosław Bomba
Recenzja: Tim Jordan, Hakerstwo, PWN 2011.

Rafał Ilnicki
Recenzja: Herlander Elias, First Person Shooter. The Subjective Cyberspace, Covilhã: LabCom Books, 2009

Lucyna Kostuch
Recenzja: Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton 2011

Beata Pietkiewicz-Pareek
Recenzja: Dietmar Rothermund, Indie. Nowa azjatycka potęga, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2010.

Magdalena Dąbrowska
Recenzja książki „Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno- antropologiczna”, red. Adriana Mica, Paweł Łuczeczko, Wydawnictwo Orbis Exterior, Pszczółki 2011

Beata Pietkiewicz-Pareek
Recenzja : Maria Skakuj – Puri, Życie codzienne w Delhi, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2011.

Kronika / Chronicle

Beata Pietkiewicz-Pareek
Sprawozdanie z konferencji pt. Poprawność plityczna w sferze publicznej i edukacji, UMK w Toruniu, 1 grudnia 2011

Tłumaczenia

Angelika Modlińska-Piekarz
Dziennik podróży do Włoch Jerzego Radziwiłła w 1575 roku