“Kultura i Historia” nr 23/2013

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 23/2013

Od rytuału do kompulsji

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Monika Bobako
Gender jako technologia kolonialnej władzy Afrykańska krytyka zachodniego feminizmu jako inspiracja do feministycznej autorefleksji

Tomasz Burdzik
Tradycja a kształt kultury w czasach globalizacji

Magdalena Kamińska
Praktyki żałobne w internecie

Marcela Kościańczuk
Kto konstruuje taniec? Od wolnej ekspresji do biopolityki, tam i z powrotem

Jakub Kujawa
Panem et circenes, czyli cesarski program igrzysk gladiatorów w źródłach pisanych w okresie wczesnego cesarstwa

Marcin Markowski
Fascynacje atomem w twórczości Salvadora Dalí. Na wybranych przykładach z twórczości hiszpańskiego artysty

Anna Kapusta
From an eco-fairy tale to an environmentally friendly lifestyle. An eco-friendly reading project by Agnieszka Marzęcka

Maciej Musiał
Od obyczaju do kompulsji – wokół przemiany intymności

Beata Pietkiewicz-Pareek
Polityka pozytywnej dyskryminacji Dalitów w Indiach

Anna Kapusta,Agnieszka Poźniak
„Piekło jest!” Tekstowość i obyczajowość praktyk Miłosierdzia w Rybnie. Studium antropologiczne

Jagoda Romanowska
Taniec w kinie bollywoodzkim jako forma choreograficznego remiksu

Karolina Rosiejka
Georgia O’Keeffe kobieta, chłopczyca, dandyska

Dominika Skiba
Folk-fool, ioculator Dei, heroiczny Boccaperta i towarzysz śmiejącego Boga

Roksana Sitniewska
Co nam pozostało z kultury ludowej, czyli smutna diagnoza Awansu Edwarda Redlińskiego

Katarzyna Szkaradnik
Fortepian zbawienia? O mitologizacji ciężkiej skrzyni na trzech nogach

Konteksty/Contexts

Bartosz Kaluziński
Debate on Galileo. Was the telescope a turning-point in the Copernican Revolution?

Beata Krasucka
Stanisław Rodziński’s Dialogue with Józef Czapski

Joanna Rawicz
Język poetycki w filmach „polskiej szkoły dokumentu” (1960 – 1989)

Anna Zalewska
Hitler w poszukiwaniu człowieka

Maciej Stasiowski
Człowiek przetłumaczony na obrazy. O twórczość Lecha Majewskiego

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Karolina Kowalska
Familiariusze, czyli kto stoi u boku czarownicy (o książce P. Rutkowskiego »Kot czarownicy«)